Need For Digital

N F D

آمار کاربران اینترنتی

به نقل از پایگاه اینترنتی Tgdaily ،کشورهای در حال توسعه همیشه دارای بالاترین آمار کاربران در شبکه‌های اجتماعی بوده‌اند.

تحقیقات موسسه بازار یابی TNS نشان داده است که کشورهایی مانند مصر و چین دارای بالاترین سطوح تعامل دیجیتالی با ۵۰ درصد هستند که نسبت به بازارهای کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن (۲۰درصد) ،دانمارک ( ۲۵ درصد ) وفنلاند( ۲۶ درصد) بسیار بالاتر قرار می‌گیرند و این با توجه به این نکته است که کشورهای توسعه یافته دارای استاندارد بالای زندگی دیجیتال هستند.

 

 

این در حالی است که مردمان مالزی بیشترین ساعات را در شبکه های اجتماعی با رکورد ۹ ساعت می‌گذرانند  و بعد از آن کاربران کشور روسیه با ۸٫۱ ساعت در مکان دوم و کاربران ترکیه با ۷٫۷ ساعت در مکان سوم قرار دارند.

 

نکته قابل توجه اینکه کاربران کشور مالزی دارای بیشترین دوست در شبکه‌های اجتماعی با متوسط ۲۳۳ دوست هستند و بعد از آن کشور برزیل با ۲۳۱ نفر در مقام دوم قرار دارند  و در انتهای جدول نیز کاربران ژاپن با ۲۹ دوست،تانزانیا با ۳۸ دوست به چشم می‌خورند و در کمال تعجب کاربران چینی نیز تنها ۶۸ دوست در شبکه‌های اجتماعی برای خود دست و پا کرده‌اند